close
Administratie locala

Ce se decide luna aceasta în Consiliul local. Vezi ordinea de zi.

IMG_1717

Consiliul Local al Municipiului Gherla se convoacă în şedinţă publică ordinară pentru ziua de MIERCURI 31.05.2017 orele 15,00 , care va avea loc în sala mică de şedinţe, str. Bobâlna nr.2, cu următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

1.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire punct procesare secundară carne – produse tip tradițional în regim familial în Municipiul Gherla, localitatea Componentă Băița nr.2.

2.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială D+P+M, împrejmuire teren și racorduri la utilități în Municipiul Gherla, str. Livezii, nr. 25.

3.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu D+P+1E și împrejmuire în Municipiul Gherla, localitatea Băița.


4.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Modernizare și dotare ambulatoriu (policlinică) din cadrul Spitalului Municipal Gherla”

5.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 29/30.03.2017 referitoare la valabilitatea documentațiilor de urbanism.

6.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Fierarilor, nr. 10

7. Referat şi proiect de hotărâre pentru completarea HCL NR.21/30.03.2017 privind atribuirea unor parcele de teren în vederea emiterii titlurilor de proprietate

8. Diverse probleme.

Se încarcă...