close
Administratie locala

Se înființează și la Gherla un Grup de acțiune locală (GAL), care va contribui la dezvoltarea orașului. Agenții economici și reprezentanții societății sunt invitați să adere.

IMG_9608

Municipiul Gherla, impreuna cu Asociatia Oastea Domnului si Busines Enterprise Solution T G SRL, doresc sa informeze cu privire la stadiul desfasurarii proiectului “Un nou început – Acum pentru Gherla – incluziune socială pentru dezvoltare durabilă” si sa lanseze o provocare mediului de afaceri privat, operatorilor economici (de ex. persoane fizice autorizate, asociatii familiale, întreprinderi individuale, profesii liberale, întreprinderi/firme micro, mici, mijlocii sau mari, etc.), societatii civile ( ONG-uri, asociatii, inclusiv asociatii de locatari, fundatii, furnizori de servicii sociale în condiþiile legii, unitati de cult), persoanelor fizice (reprezentanti ai grupurilor tinta definite în SDL, persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie sau excluziune sociala – si cetateni de pe raza teritoriului SDL (din zona urbana marginalizata si zona urbana functionala) ce sunt interesati sa participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea SDL (Strategiei de Dezvoltare Locala), in vederea realizarii unei dezvoltari durabile a comunitatii noastre.
Prin infiintarea unei asociatii GAL, care este un parteneriat public – privat, in care mediul de afaceri, reprezentantii societatii civile, cetatenii urbei noastre (indiferent de etnie, statut social sau material) si numai, prin deciziile si prin proiectele propuse de acestia in cadru Asociatie GAL contribuie la dezvoltarea pe termen scurt si mediu a comunitatii si aduc si un plus valoare prin integrarea comunitatilor marginalizate (roma sau non-roma), eliminindu-se astfel unele bariere in ceea ce priveste egalitatea de sanse si de gen.
Reamintim Principalele obiectivele specifice ale proiectului: Acum pentu Gherla – incluziune socială pentru dezvoltare durabilă sunt, printre care și cel de înființare a Gal-ului:
1. OBIECTIV 1 – Animarea și activarea comunităților marginalizate din municipiul Gherla pe o perioada de 3 luni si 4 zile, în vederea organizării și înființări unui Grup de Acțiune Locală (asociatie) conform cerințelor DLRC.
2. OBIECTIV 2 – Realizarea procesului de dezbateri publice, mobilizare, facilitare comunitară locală și consultare, in perioada 01.09.2017 – 04.12.2017, a comunităților urbane marginalizate vizate de SDL din municipiul Gherla în vederea identificării de propuneri concrete care să vizeze procesul de incluziune socială.
3. OBIECTIV 3 – Elaborarea în aceasta perioada a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) care vizează modelul privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) pentru Municipiul Gherla.

Rezultatele prevăzute a fi realizate de primarie cu cei doi parteneri ai săi, sunt înființarea unui GAL (Grup de Actiune Local), delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate (ZUM), animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL prin angajarea unui facilitator comunitar care să asigure și să garanteze un proces transparent si nediscriminatoriu a tuturor membrilor comunității.
In cadrul proiectului aflat în derulare au fost intreprinse și o serie de actiuni, dintre care amintim:
– Achizitie servicii de editare si tiparire (roll-up) – achizitie finalizata;
– Achizitie de materiale consumabile si papetarie – achizitie finalizata;
– Achizitie de servicii juridice necesare pentru infiintare GAL – achizitie finalizata;
– Achizitie de echipamente IT – achizitie finalizata;
– Achizitie de servicii de formare specifica in domeniul GAL – nu s-a inscris nici un operator economic.

Valoarea totală a proiectului este de 157.586,46 lei, din care 148.244,29 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT, iar 5.882,80 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
Durata implementării proiectului este septembrie 2017 – 04 decembrie 2017.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Se încarcă...