close
Administratie locala

Ședință ordinară la Primăria Municipiului Gherla. 15 subiecte pe ordinea de zi.

IMG_9939

 

În conformitate cu  prevederilor art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă şedinţa publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în ziua deJOI 26.10.2017 ORA 16.00ce va avea loc în sala mică de şedinţe din str. Bobâlna nr. 2, cu următorul:

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

 

1.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare Drum Comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”

 1. Referat şi proiect de hotărâre pentru modificarea parțială a HCL NR.59/ 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla si a indemnizatiilor consilierilor locali.
 2. Referat şi proiect de hotărâre pentru revocare HCL 22/30.03.2017
 3. Referat şi proiect de hotărâre privind revocare HCL 70/2017
 4. Referat şi proiect de hotărâre privind revocare HCL 71/2017
 5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla”
 6. Referat şi proiect de hotărâre privind conferireatitlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla” , domnului academician, profesor universitar doctor Pop Ioan Aurel, Rectorul  Universității  “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 1. Referat şi proiect de hotărâre privind conferireatitlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla” , preotului prof. dr. Nicolae Bordașiu
 1. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobareaRegulamentelor de Organizare si Functionareprecum si a Regulamentelor de Ordine Interioară pentru Biblioteca Municipala Gherla, Casa de Cultura Gherla si Muzeul de Istorie Gherla
 2. Referat şi proiect de hotărâre privind buna gosopodărire a municipiului Gherla
 3. Referat şi proiect de hotărâre privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza Municipiului Gherla
 1. Referat şi proiect de hotărâre privind acțiunile de colectare fonduri de către asociații, fundații sau alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial în municipiul Gherla

13.Referat şi proiect de hotărâre privind   aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiului Gherla

14.Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea organizarii evenimentului Nunta de Aur

15.Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2017

 1. Diverse probleme.

 

Se încarcă...