close
Administratie locala

Un nou început – Acum pentru Gherla, proiectul care poate aduce 7 milioane de euro comunității din Gherla.

22093629_1826540270719546_962559945_n

Un nou început – Acum pentru Gherla, incluziune socială pentru dezvoltare durabilă, este un proiect de dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității, finanțat prin Axa prioritară 5, având ca beneficiar Municipiul Gherla și partenerii Busines Enterprise Solution G.S.R.L, alături de Asociația Oastea Domnului.

22155118_1826540274052879_477455247_n

Principalul obiectiv al proiectului Acum pentru Gherla, cu o valoare totală de 157.586,46, este elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). și înființarea unui GAL (grup de acțiune locală), care va identifica nevoile comunității Gherlene, urmând ca acestea să fie eradicate prin elaborarea unor proiecte de către GAL-ul înfintat.

Aceste proiecte trebuie neaparat să fie vizate de strategia de dezvoltare locală SDL care este acum în curs de elaborare, iar astfel GAL-ul va putea obține finanțare în cuantum total de până la 7 milioane de euro.

Proiectul Un nou început – Acum pentru Gherla, incluziune socială pentru dezvoltare durabilă,  este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Valoarea totală a proiectului este de 157.586,46 lei din care 148.244,29 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT, iar 5.882,80 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Principalele obiective ale proiectului Un nou început – Acum pentru Gherla, incluziune socială pentru dezvoltare durabilă, sunt :

1. animarea și activarea comunităților marginalizate din municipiul Gherla pe o perioadă de 4 luni, în vederea organizării și înființării unui Grup de Acțiune Locală conform cerințelor DLRC,

2. realizarea procesului de dezbateri publice, mobilizare, facilitare comunitară locală și consultare pe o perioadă de 4 luni a comunităților urbane marginalizate vizate de SDL din municipiul Gherla în vederea identificării de propuneri concrete care să vizeze procesul de incluziune socială

3. elaborarea într-o perioadă de 4 luni a Strategiei de dezvoltare locală care vizează modelul privind dezvoltarea locală plasata sub responsabilitatea comunității.

În continuare primăria va mobiliza factorii interesați în a se implica în viitorul Grup de acțiune locală (GAL), prin captarea de membrii și un manager și un asistent manager pentru a gestiona activitatea acestui GAL.

22118969_1826540260719547_1360095920_n

Se încarcă...