close
Administratie locala

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Gherla a fost declarată eligibilă și finanțabilă de către Ministerul Fondurilor Europene. Până la 7 milioane de euro pot fi atrase prin proiecte care vor moderniza și dezvolta orașul.

DSCN5440

Ministerul Fondurilor Europene a publicat rezultatele preliminare a procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală plasate sub responsabilitatea comunității. GAL-ul Plaiuri Someșene -Municipiul Gherla, este situat pe locul 12, eligibil pentru finanțarea de până la 7 milioane de euro prin proiecte POCU și POR care vor contribui la dezvoltarea și modernizarea orașului. În lista cu rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare loacă DLRC, Municipiului Gherla cu GAL Plaiuri Someșene este situată pe locul 12, înaintea strategiilor din Dej sau Alba Iulia, SDL din regiunile mai puțin dezvoltate admise pentru finanțare.

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Gherla a fost elaborată în cadrul proiectului european  – Un Nou  început  – Acum pentru Gherla – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, derulat de Primăria Gherla, și partenerii acesteia Asociația Oastea Domnului și Bussines Enterprises Solution, pe Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1, prin consultarea populației și înființarea unui Grup de Acțiune Locală, o asociație între mediul privat și public al orașului, care vor conlucra în vederea dezvoltării și modernizării orașului, precum și soluționarea unor probleme existente.

Astfel  un buget cu un total de 7 milioane a fost structurat pentru câteva intervenții precum facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază, creșterea calității acestor servicii, creșterea cu 2% a numărului de salariați în Zona Urbană Marginalizată din Gherla până în 2023, creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla și întărirea comunității din ZUM/SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare.

În strategia de dezvoltare locală au fost sintetizate o serie de măsuri necesare care vor contribui la îndeplinirea obiectivlor strategiei de dezvoltare locală: Modernizarea școlilor, implementare after school, formare personal afterschool, dotarea spitalului cu aparate de specialitate, renovare, amenajare și dotare creșă, construirea unor locuințe sociale, centru integrat pentru persoanele fără locuință și operaționalizare, promovare turistică a orașului,  restaurarea și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic, instalare toalete publice, modernizare cantină socială, modernizare adăpost pentru animale fără stăpân, lista întreagă a măsurilor putând fi consultată în Strategia de Dezvoltare Locală publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Gherla   http://www.gherla.ro/upload/GAL/SDL_GHERLA.pdf.

Se încarcă...